สพม.นครสวรรค์ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพม.เพชรบูรณ์

วันศุกร์​ ที่ 6 ตุลาคม 2566 เวลา 13.30 น.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ นำโดย นายประทาน หาดยาว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วยนายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด นายสมบัติ ล้อจงเฮง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มและบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ โดยทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ได้มีการนำเสนอนวัตกรรมการขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษา กลุ่มงาน 9 กลุ่ม 1 หน่วย ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์