บุคลากรร่วมต้อนรับ นายประทาน หาดยาว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์

เมื่อวัน พฤหัสบดี ที่ 5 ตุลาคม 2566 เวลา 13.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ นำโดย นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด นายสมบัติ ล้อจงเฮง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุมทุกกลุ่ม บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ร่วมต้อนรับ นายประทาน หาดยาว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มีการเข้าสักการะไหว้พระสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี) และเยี่ยมชมและให้กำลังใจการทำงานของบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์