สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ร่วมแสดงความยินดี กับนายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร เนื่องในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย

วัน พุธ ที่ 4 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ร่วมแสดงความยินดี กับนายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เนื่องในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย โดยมีการบรรยายธรรมถวายปัยจัย ไทยธรรม การใช้ชีวิตให้สุข สงบ สำเร็จ พร้อมการกล่าวแสดงความยินดีโดย นายบุญชอบ โตคำ ประธาน อกคศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมตัวแทนบุคคลกร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ โดย นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ และ นายชาญชัย ชนิตสะ ผู้อำนวยการโรงเรียนนครสวรรค์ ประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา กล่าวแสดงความยินดี ณ ห้องประชุมราชสิทธิเวที สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์