การประชุมกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

วัน พุธ ที่ 4 ตุลาคม 2566 เวลา 13.30 น. นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ณ ห้องประชุมกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์

https://www.facebook.com/100063795534702/posts/pfbid02hKREtj8EjoKbYsqKHHMCbFNRsJ35WbcBxRCdW1X2ChYNAdT73jFwoua4KCofXBjpl/?mibextid=cr9u03