ศึกษาแหล่งเรียนรู้โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ

วันอาทิตย์ ที่ 1 ตุลาคม 2566 เวลา 13.30 น. นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วย นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด และ นายสมบัติ ล้อจงเฮง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา รองผู้อำนวยการสถานศึกษา และบุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เข้าศึกษาแหล่งเรียนรู้โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ เพื่อศึกษาเรียนรู้แนวพระราชดำริ ด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมสู่การพัฒนาต่อยอดที่ยั่งยืนรวมทั้งการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ณ แหล่งเรียนรู้โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ

https://www.facebook.com/100063795534702/posts/pfbid0JHES1NHSD5g34YWofRT3fxFCkiuavt1pb5GNgT3txjwn9Qa5QgJFfXBBvaCRf5Xzl/?mibextid=cr9u03