การประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงินข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2566) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์

วันพฤหัสบดี ที่ 28 กันยายน 2566 เวลา 14.30 น. นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงินข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2566) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ณ ห้องประชุมอาจารย์โชติอนุสรณ์ โรงเรียนนครสวรรค์