กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Symposium 2023 การบริหารจัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศด้วยนวัตกรรม SPM NW Model เป้าหมายความสำเร็จ สู่จุดเน้นผลลัพธ์คุณภาพ 7 Q และ นโยบายเร่งด่วน Quick Policy 3 ด้าน Active Learning, ประวัติศาสตร์ชาติไทย, ความปลอดภัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วัน จันทร์ ที่ 25 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Symposium 2023 การบริหารจัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศด้วยนวัตกรรม SPM NW Model เป้าหมายความสำเร็จ สู่จุดเน้นผลลัพธ์คุณภาพ 7 Q และ นโยบายเร่งด่วน Quick Policy 3 ด้าน Active Learning, ประวัติศาสตร์ชาติไทย, ความปลอดภัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 มีการกล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมโดย นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมการเยี่ยมชมนิทรรศการของโรงเรียนในสังกัด จำนวน 37 โรงเรียน และพิธีการมอบเกียรติบัตรรางวัลให้กับโรงเรียนและคุณครู ในรายการประเภทต่าง ๆ มีการบรรยายพิเศษเรื่องพลังกรอบความคิด สู่ความสำเร็จ โดย ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร อดีตเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมรับชม VTR การพัฒนาคุณภาพการศึกษา การบริหารจัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศด้วยนวัตกรรม SPM NW Model สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ณ ห้องประชุม The sun โรงแรม 42c The Chic Hotel

ภาพเพิ่มเติมจากไดร์ฟ https://drive.google.com/drive/folders/1QcTux2OeIpQZtS6ifXRz_RbyLu9_VBJi