การประชุมปฏิบัติการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล IQA AWARD ประจำปีการศึกษา 2565

วัน พฤหัสบดี ที่ 21 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมปฏิบัติการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล IQA AWARD ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีจำนวนเข้าร่วมรับารคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล จำนวน 8 โรงเรียน ณ ห้องประชุมราชสิทธิเวที สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์

ภาพจากไดร์ฟ https://drive.google.com/drive/folders/1NsaC6ENdSBK7PJssr2e-cuWLIuOPc33h