การประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 3

วัน อังคาร ที่ 19 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วย นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด นายสมบัติ ล้อจงเฮง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ และ ศึกษานิเทศก์ นางสัมพรรณ ถวิลไทย ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นางเมตตา ถวิลไทย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 18 – 20 กันยายน 2566 โดยมี พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม “2 ทศวรรษ สพฐ. สานต่อพื้นฐานการศึกษาพัฒนาอนาคตเด็กไทย” โดย ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการประชุม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ เพื่อรับทราบข้อราชการสำคัญ และเตรี่ยมการขับเคลื่อนนโยบ่ายกระทรวงศึกษาธิการนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมแจ้งข้อราชการสำคัญเพื่อร่วมขับเคลื่อนระบบการศึกษาต่อไป ณ ศูนย์ประชุม NICE สวนนงนุชพัทยา จังหวัดชลบุรี

ภาพเพิ่มเติม https://drive.google.com/drive/folders/1NpsV8W9kt71C4lz2w9QBPDm3G2G9W5Lg