กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติพร้อมด้วยกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ นำโดย กลุ่มกฎหมายและคดี และหน่วยตรวจสอบภายใน และบุคลากร ร่วมทำกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติพร้อมด้วยกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต ณ บริเวณหน้าอาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์