กิจกรรมการขับเคลื่อนการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ ประจำเขตตรวจราชการที่ 18

วัน ศุกร์ ที่ 15 กันยายน 2566 เวลา 18.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ นำโดย นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วย นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด นายสมบัติ ล้อจงเฮง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ และผู้อำนวยการกลุ่ม ร่วมกิจกรรมการขับเคลื่อนการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ ประจำเขตตรวจราชการที่ 18 พร้อมกิจกรรมมุทิตาจิตและยกย่องเชิดชูเกียรติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำเขตตรวจราชการที่ 18 จังหวัดพิจิตร นครสวรรค์และกำแพงเพชร ณ CK Convention Hall อำเภอเมือง จังหหวัดพิจิตร