การประชุมเตรียมความพร้อมการเตรียมงาน Symposium ในการจัดทำสื่อและวีดิทัศน์เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงาน

วัน พฤหัสบดี ที่ 14 กันยายน 2566 เวลา 13.00 น. นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการเตรียมงาน Symposium ในการจัดทำสื่อและวีดิทัศน์เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงาน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ณ ห้องประชุม Guest Room สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์