การประชุมบุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ครั้งที่ 3/2566 เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี “สวมผ้าไทย ใช้ปิ่นโต”

วัน พุธ ที่ 13 กันยายน 2566 เวลา 10.30 น. นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมบุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ครั้งที่ 3/2566 เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี “สวมผ้าไทย ใช้ปิ่นโต” พร้อมร่วมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน ณ ห้องประชุมราชสิทธิเวที สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์

ภาพจากไดร์ฟ https://drive.google.com/drive/folders/1Ma1IGVk05mpPasBoKYZ5y6qlFP2dwcA_