การประชุมคณะกรรมการประเมิน บทความวิจัย และนวัตกรรมการศึกษา รายงานผลการพัฒนางาน ตามข้อตกลงในการพัฒนางานในส่วนที่ 2 ประเด็นท้าทาย ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วัน อังคาร ที่ 12 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น. นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมิน บทความวิจัย และนวัตกรรมการศึกษา รายงานผลการพัฒนางาน ตามข้อตกลงในการพัฒนางานในส่วนที่ 2 ประเด็นท้าทาย ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์