กิจกรรมการขับเคลื่อนการต่อยอด AL กับการบูรณาการแหล่งเรียนรู้ สู่หลักสูตรสถานศึกษา “จากสถานีรถไฟ ถึงพิพิธภัณฑ์ชาวบางมูลนากและตลาดพื้นอดีต” ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดพิจิตร

วัน จันทร์ ที่ 11 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ร่วมกิจกรรมการขับเคลื่อนการต่อยอด AL กับการบูรณาการแหล่งเรียนรู้ สู่หลักสูตรสถานศึกษา “จากสถานีรถไฟ ถึงพิพิธภัณฑ์ชาวบางมูลนากและตลาดพื้นอดีต” ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดพิจิตร โดยมี ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธาน มีการเยี่ยมชมนิทรรศการของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดพิจิตร การจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning พร้อมทั้งเยี่ยมชมแหล่งเรียนเรียนของชาวจังหวัดพิจิตร ท่องรถไฟสถานีพิจิตรไปสถานีวังกรด ย้อนรอยเมืองเก่าเมืองพิจิตร ณ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม และ สถานีรถไฟพิจิตร

ภาพจากลิ้งค์ https://drive.google.com/drive/folders/1MP20VM03YGren10zDrlUtUWnopvjCcE_