การจัดสอบบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล

วัน อาทิตย์ ที่ 10 กันยายน 2566 นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานการจัดสอบบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล พร้อมเยี่ยมสนามสอบ โดยมีผู้มีรายชื่อเข้าสอบจำนวน 89 คน มีการสอบ ภาค ก วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป พร้อมด้วย ภาค ข วิชาความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง และ ภาค ค สอบสัมภาษณ์ ณ สนามสอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์