การประชุมวางแผนการเตรียมการจัดกิจกรรม Symposium

วันศุกร์ ที่ 8 กันยายน 2565 เวลา 14.00 น. นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมวางแผนการเตรียมการจัดกิจกรรม Symposium ณ ห้องประชุมลูกนเรศวร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์