การประเมินรางวัล “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 21

วันศุกร์ ที่ 8 กันยายน 2565 เวลา 11.30 น. นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจคณะกรรมการและครูที่เข้ารับการประเมินรางวัล “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 21 ณ ห้องประชุมราชสิทธิเวที สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์