การประชุมคณะกรรมการประเมินประวัติและผลงานบุคคลผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล

วัน พฤหัสบดี ที่ 7 กันยายน 2566 เวลา 09.30 น. นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินประวัติและผลงานบุคคลผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ปี พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมบ้านร่มเย็น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์