การให้คำปรึกษาหลักเกฑ์และวิธีการเลื่อนเป็นวิทยฐานะ เชี่ยวชาญ ครั้งที่ 1/2566

วัน พุธ ที่ 6 กันยายน 2566 เวลา 16.00 น. นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานการให้คำปรึกษาหลักเกฑ์และวิธีการเลื่อนเป็นวิทยฐานะ เชี่ยวชาญ ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุม Guest Room สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์