ตรวจเยี่ยมการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็น พนักงานราชการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล

วัน พุธ ที่ 6 กันยายน 2566 เวลา 14.00 น. นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วย นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ตรวจเยี่ยมการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็น พนักงานราชการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ณ ห้องประชุมร่วมใจ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์