ศึกษาดูงานการบริหารจัดการขับเคลื่อนนโยบาย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2

วัน จันทร์ ที่ 4 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมคณะผู้บริหารการศึกษาเขตตรวจราชการที่ 18 จังหวัดนครสวรรค์ พิจิตร และกำแพงเพชร เข้าศึกษาดูงานการบริหารจัดการขับเคลื่อนนโยบาย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ โดยได้รับการต้อนรับจาก นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 พร้อม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 คณะบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 เป็นอย่างดี พร้อมการเข้าศึกษาดูงานตามกลุ่มงาน 9 กลุ่ม 1 หน่วย ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2