ศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบ ณ โรงเรียนบ้านหนองกา “ประชารัฐพิทยา” สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2

วัน จันทร์ ที่ 4 กันยายน 2566 เวลา 11.00 น. นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมคณะผู้บริหารการศึกษาเขตตรวจราชการที่ 18 จังหวัดนครสวรรค์ พิจิตร และกำแพงเพชร เข้าศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบ ณ โรงเรียนบ้านหนองกา “ประชารัฐพิทยา” สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ โดยได้รับการต้องรับของโรงเรียนบ้านหนองกา “ประชารัฐพิทยา” นำโดย นางนฤมล กะการดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกา “ประชารัฐพิทยา” พร้อมคณะครูและนักเรียน มีการนำเสนอผลการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านหนองกา “ประชารัฐพิทยา” โรงเรียนต้นแบบ