การประชุมสัมมนาวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565ชมรมรองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดนครสวรรค์

วันเสาร์ ที่ 2 กันยายน 2566 เวลา 08.30 น. นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมสัมมนาวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565ชมรมรองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมการบรรยายพิเศษ เรื่อง “ยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับสังคม” ณ อาคาร 100 ปี โรงเรียนนครสวรรค์