การแข่งขันกีฬาภายในของโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม “ราชพฤกษ์เกมส์ 2566”

วันศุกร์ ที่ 1 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วย นายสมบัติ ล้อจงเฮง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายในของโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม “ราชพฤกษ์เกมส์ 2566” ณ สนามกีฬา โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม