โครงการอบรมส่งเสริมพัฒนาศักยภาพครูที่รับผิดชอบงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและสร้างภูมิคุ้มกันให้กับนักเรียน ในหัวข้อ ระบบ Moe Safety Center

วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วยน.ส.สุชาดา จันทร์พรม นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ในโครงการอบรมส่งเสริมพัฒนาศักยภาพครูที่รับผิดชอบงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและสร้างภูมิคุ้มกันให้กับนักเรียน ในหัวข้อ ระบบ Moe Safety Center ให้กับ สพม.สิงห์บุรี-อ่างทอง ผ่านระบบ video conference ณ ห้องประชุมร่วมใจ สพม.นครสวรรค์