การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ครั้งที่ 6/2566

วัน พุธ ที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ครั้งที่ 6/2566 มีการแจ้งข้อราชการการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ โดย นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วย นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด และนายสมบัติ ล้อจงเฮง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ในการประชุมครั้งนี้ได้รับอนุเคราะห์เจ้าภาพการจัดประชุมโดย โรงเรียนไพศาลีพิทยา นำโดย นายทิพย์ แดงนิ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนไพศาลีพิทยา พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู ณ หอประชุมโรงเรียนไพศาลีพิทยา

ภาพจากไดร์ https://drive.google.com/drive/folders/1JVk-BLvOT2hWgEfelVH6TCouLeU1PTRz