การประชุมบุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์

วันอังคาร ที่ 29 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมบุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมบรรยายพิเศษชี้แจงข้อนโยบายสู่การปฏิบัติ และมีการมอบเกียรติบัติของขวัญบุคลากรผู้ที่เกิดประจำเดือน มิถุนายน กรกฎาคม และสิงหาคม ณ ห้องประชุมราชสิทธิเวที สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์