การประชุมปรึกษาหารือการจัดนิทรรศการ “2 ทศวรรษ (20 ปี) สพฐ.

วันจันทร์ ที่ 28 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00 น. นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วย นางสัมพรรณ ถวิลไทย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา นางเมตตา ถวิลไทย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ร่วมการประชุมปรึกษาหารือการจัดนิทรรศการ “2 ทศวรรษ (20 ปี) สพฐ.” ผ่านระบบประชุมทางไกล Video Conferenc