การประชุมเชิงปฏิบัติการคัดเลือกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และการคัดเลือกครู เพื่อเป็นครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี2566 ระดับภูมิภาค (ภาคเหนือ)

วันศุกร์ ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2566 . นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้ นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการคัดเลือกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และการคัดเลือกครู เพื่อเป็นครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี2566 ระดับภูมิภาค (ภาคเหนือ) ระหว่าง วันที่ 24-25 สิงหาคม 2566 ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่