การประชุมผู้อำนวยการกลุ่มสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์

วันจันทร์ ที่ 21 สิงหาคม 2566 เวลา 13.00 น. นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมผู้อำนวยการกลุ่มสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ และประชุมการบริหารจัดการและกำกับติดตามการดำเนินงาน เกี่ยวกับการดำเนินการเรื่องงบประมาณและการเตรียมการในส่วนต่าง ๆ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องประชุมบ้านร่มเย็น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์