การดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2566 (ภาค ค) การสอบสัมภาษณ์

วันอาทิตย์ ที่ 20 สิงหาคม 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ได้จัดการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2566 นำโดย นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วย นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ และคณะ ประชุมชี้แจงแนวทางการพิจารณาองค์ประกอบการสอบสัมภาษณ์ พร้อมได้มีการตรวจเยี่ยมให้กำลังใจคณะกรรมการและผู้เข้าสอบ ในการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2566 (ภาค ค) การสอบสัมภาษณ์ โดยมีผู้เข้าสอบ 6 วิชาเอก ผู้เข้าสอบจำนวน 45 ราย ณ สนามสอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ซึ่งการดำเนินการฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรมและตรวจสอบได้