การสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2566

วันเสาร์ ที่ 19 สิงหาคม 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ได้จัดการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2566 นำโดย นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วย นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ และคณะ ได้มีการตรวจเยี่ยมให้กำลังใจคณะกรรมการและผู้เข้าสอบ ในการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2566 (ภาค ก และ ภาค ข) ณ สนามสอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ซึ่งการดำเนินการฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรมและตรวจสอบได้