งานมหกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ณ แหล่งท่องเที่ยวบึงบอระเพ็ด

วัน อังคาร ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น.  นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้ นายสมบัติ ล้อจงเฮง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานมหกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ณ แหล่งท่องเที่ยวบึงบอระเพ็ด