การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนากลยุทร์การส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ โครงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมของครู สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วัน อาทิตย์ ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.00 น.  นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วย นายบัญชา วงศ์ซื่อ ผู้อำนวยการโรงเรียนโกรกพระ   , นายปัญญา  พรหมบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนทับกฤชพัฒนา และ นายเกษม รัตนพรหม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนากลยุทร์การส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ โครงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมของครู สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมี ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดการประชุม ณ โรงแรมบางกอกชฎา (Graph Hotel) กรุงเทพมหานคร

ภาพจากไดร์ฟ https://drive.google.com/drive/folders/1FOwn-c_2rVb0vWhAzfU4mE2duX9o_Vdp