กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ประสานเครือข่ายเขตพื้นที่การศึกษา เขตตรวจราชการที่ 18

วัน เสาร์ ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ นำโดย นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ และบุคลากร ร่วมกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ประสานเครือข่ายเขตพื้นที่การศึกษา เขตตรวจราชการที่ 18 จังหวัดนครสวรรค์ พิจิตร และกำแพงเพชร โดยมี ดร.พัฒนะ พัฒนทวีดล รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีเปิด ณ สนามกีฬา โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม

ภาพเพิ่มเติมจากไดร์ฟ https://drive.google.com/drive/folders/1vf3WRrsleRFr2THxcYB9xuB2Jk0S8zG-