การประชุมการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษา

วัน ศุกร์ ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น.  นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ร่วมการประชุมการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษา โดยมี นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน พร้อมบรรยายพิเศษ และมอบโล่รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA) และโล่เกียรติคุณผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา และมีการบรรยายพิเศษและมอบนโยบาย เรื่องการพัฒนาการจัดการศึกษาเชิงรุก Active Learning โดย ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และร่วมแสดงความยินดีกับโรงเรียนในสังกัดที่ได้เข้ารับโล่รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA) และผู้บริหารที่เกษียณอายุราชการ ณ อิงธารรีสอร์ท นครนายก

ภาพจากไดร์ฟ https://drive.google.com/drive/folders/1FGdqLAWX4VqV2BuipLUOl6mJwbFrXYVV