การประชุมการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษา

วัน พฤหัสบดี ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ร่วมการประชุมการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษา มีการบรรยายพิเศษ เรื่อง Growth Mindset ของผู้นำการศึกษา โดย นายพิเชฐ โพธิ์ภักดี รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมการบรรยายพิเศษและมอบนโยบาย โดย ดร.พัฒนะ พัฒนทวีดล รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และบรรยายพิเศษ และมอบนโยบาย โดย ดร.ธีร์ ภวังคนันท์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการดำเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพการมัธยมศึกษาและสารสนเทศ โดย นายไพฑูรย์ จารุสาร ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ อิงธารรีสอร์ท นครนายก

ภาพจากไดร์ฟ https://drive.google.com/drive/folders/1FB4i6u4nPhHn5E84hgFSuHDnprQQFaK4