คณะกรรมการตรวจคุณสมบัติผู้ยื่นคำร้องขอย้ายกรณีพิเศษ

วัน พฤหัสบดี ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เวลา 12.30 น.  นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้ นายรังสิวุฒิ  พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานคณะกรรมการตรวจคุณสมบัติผู้ยื่นคำร้องขอย้ายกรณีพิเศษ ณ ห้องทำงานรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์