การประชุมคณะกรรมการเตรียมการจัดงานยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและลูกจ้างประจำประจำปีงบประมาณ 2566

เมื่อวัน พุธ ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2566  นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้ นายรังสิวุฒิ  พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเตรียมการจัดงานยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและลูกจ้างประจำประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องประชุมบ้านร่มเย็น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์