ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจคณะครูและนักเรียน โรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยา

วัน อังคาร ที่ 18 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.00 น. นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจคณะครูและนักเรียน โรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยา ช่วงเช้ายืนรับนักเรียน และร่วมทำกิจกรรมหน้าเสาธงกับคณะครูและนักเรียน พร้อมให้โอวาทและข้อคิดกับนักเรียน มอบถ้วยรางวัล ให้กับนักกีฬาชักกะเย่อในการแข่งขันชิงแชมป์แห่งประเทศไทย และตรวจอาคารสถานที่โรงจอดรถที่จัดทำให้กับนักเรียน รวมถึงความปลอดด้านอื่น ๆ ณ โรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยา

ขอบคุณภาพจากโรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยา