การแข่งข้นหุ่นยนต์ระดับอาเซียน ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (CPU’1st ASEAN GRAND PRIX YOUTH ROBOTIC COMPETITION 2023)

วัน เสาร์ ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบหมายให้ นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ร่วมพิธีเปิดการแข่งข้นหุ่นยนต์ระดับอาเซียน ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (CPU’1st ASEAN GRAND PRIX YOUTH ROBOTIC COMPETITION 2023) โดยมี นายจุมพฏ วรรณฉัตรสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธี ณ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์