การประชุมคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์บุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปี พ.ศ. 2566 ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่งวิชาชีพและการปฏิบัติงานในสถานศึกษา

วัน ศุกร์ ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.30 น. นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์บุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปี พ.ศ. 2566 ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่งวิชาชีพและการปฏิบัติงานในสถานศึกษา ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ สนามสอบ โรงเรียนนวมินทราชทิศ มัชฌิม ครั้งที่ 1/2566 ณ หอประชุมภัทรเฉลิมราชย์ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม