การประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่2/2566

วัน พฤหัสบดี ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.30 น. นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ร่วมการประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่2/2566 จากวันที่ 12 กรกฎาคม 2566 ได้มีการศึกษาแหล่งเรียนรู้ จำนวน 9 ฐาน ในวันนี้ได้นำเสนอองค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาแหล่งเรียนรู้ ในหัวข้อ การเลี้ยงไส้เดือนดิน ของฐานที่ 6 พร้อมการนำเสนอต่อยอดจากข้อมูลการนำเสนอของประธานเขตตรวจราชการทั้ง 18 เขตตรวจราชการ นำไปสู่การเรียนรู้ในระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาและรับฟัง ให้ข้อเสนอแนะ โดยผู้บริหารของ สพฐ. พร้อมการปิดการประชุมโดย ดร.อัมพร พินะสาเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุมนงนุชเทรดดิชั่น ฮอลล์ สวนนงนุชพัทยา จังหวัดชลบุรี