พิธีถวายราชสักการะในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

วัน อังคาร ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เวลา 07.00 น. นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้ นายสมบัติ ล้อจงเฮง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์  พร้อมด้วย กลุ่มนโยบายและแผน ร่วมพิธีถวายราชสักการะในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์