การประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่2/2566

วัน อังคาร ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ร่วมการประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่2/2566 มีการต้อนรับโดยผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมรับชมพิธีเปิดและมอบนโยบาย พร้อมขี้แจงข้อราชการสำคัญ โดย ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมการแจ้งข้อราชการสำคัญ พร้อมติดตามงานตามนโยบาย โดย ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช , ดร.พัฒนะ พัฒนทวีดล และ ดร.ธีร์ ภวังคนันท์  รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมด้วย นายอนันต์ พันนึก และ นายภูธร จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธำรง ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะ  ณ ห้องประชุมนงนุชเทรดดิชั่น ฮอลล์ สวนนงนุชพัทยาจังหวัดชลบุรี

ภาพจากไดร์ฟ https://drive.google.com/drive/folders/1EC4ZfNTNuUE_j2ETG1Htl8_iC6L9916Q