พิธีมอบชุดลูกเสือ-เนตรนารี จังหวัดนครสวรรค์ และพิธีทอดผ้าป่า “รถเข็นนั่ง ปันสุข”

วันจันทร์ ที่ 10 กรกฎาคม2566 เวลา 13.00 น. นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ร่วมพิธีมอบชุดลูกเสือ-เนตรนารี จังหวัดนครสวรรค์ และพิธีทอดผ้าป่า “รถเข็นนั่ง ปันสุข” เพื่อถวายแด่คณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์ เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก โดยมีนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ประธานในพิธี และ นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ กล่าวรายงาน ณ หอประชุมเจ้าพระยา วิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา