การอบรมนักเรียนแกนนำเพื่อนที่ปรึกษา YC : Youth counselor

วันที่ 7 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้ นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมนักเรียนแกนนำเพื่อนที่ปรึกษา YC : Youth counselor โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ณ ห้องประชุมราชสิทธิเวที สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์