สพม.นครสวรรค์ จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐาน ครบรอบ 20 ปี

️วัน ศุกร์ ที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เวลา 07.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐาน ครบรอบ 20 ปี โดยมี นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธาน พร้อมด้วย นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด และ นายสมบัติ ล้อจงเฮง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ผอ.กลุ่ม/หน่วย และบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์เข้าร่วม กิจกรรมประกอบพิธีทางพระพุทธศาสนาโดยมีพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ ถวายจตุปัจจัย ถวายปิ่นโตและร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระสงฆ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมถ่ายทอดสดภาพบรรยากาศผ่านระบบ zoom meeting โดยมีศึกษาธิการ ภาค 18 นำโดย ดร.ลือชัย ชูนาคา รองศึกษาธิการภาค 17 ปฎิบัติหน้าที่ ศึกษาธิการภาค 18 พร้อมคณะ เข้าร่วมพิธีด้วย ณ บริเวณหน้าเสาธง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์