ผอ.สพม.นว รับชมรายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ.

วัน พุธ ที่ 5 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.00 น. นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ รับชมรายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ. เพื่อรับฟังนโยบายในการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติและสาระสำคัญของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมรับชมคลิปของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ผ่าน ในช่วง เลขา กพฐ. พบเพื่อนครู เรื่อง การขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาด้านความปลอดภัย การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ผ่าน Obec channel ณ ห้องทำงานผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์